Τί αναλαμβάνουμε

 To Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου με έδρα στην Τήνο
 αναλαμβάνει την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών και την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την αδειοδότηση και κατασκευή ενός κτιρίου, την διακόσμηση και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του.

Συνεργάζεται με εξειδικευμένα συνεργεία τεχνιτών για την ολοκλήρωση των προτεινόμενων εργασιών με μεράκι και υπευθυνότητα.

Ενδεικτικά οι εργασίες που αναλαμβάνουμε περιλαμβάνουν:

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒ/ΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΩΣ ΕΟΤ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ